Welkom bij Dibiyya Development Project

logodibiyyaDe stichting Dibiyya Development project heeft tot doel de levensomstandigheden van de bewoners van het dorp Dibiyya, Kambia district, Sierra Leone te verbeteren. De  armoede is extreem door gebrek aan werkgelegenheid en inkomen. De bewoners leven van de opbrengst van hun akkertjes en wat veeteelt (geiten en kippen). Sommigen hebben een kleine palmolie plantage.


afrika 074In Sierra Leone woedde tussen 1991-2001 een zeer bloedige burgeroorlog. Voornamelijk het zeer afgelegen gebied in het district Kambia in het noorden van Sierra Leone, waarin Dibiyya ligt werd slachtoffer van gruwelijke slachtpartijen, waardoor de inwoners naar het nabijgelegen Guinee vluchtten. Na de burgeroorlog keerden ze terug naar hun verwoeste dorpen en akkertjes om het bestaan weer op te bouwen.

Suffian Allieu Badara

Suffian Allieu Badara, Nederlandse nationaliteit, als erkend vluchteling afkomstig uit Sierra Leone en geboren in Dibiyya zelf, bezocht zijn geboortedorp in 2004. Hij kwam toen in contact met de vrouwen van het dorp. De vrouwen vertelden over de strijd die zij moesten voeren tegen armoede en onwetendheid in hun gemeenschappen. In uitvoerige discussies kreeg de overtuiging gestalte dat alleen duurzame zelfontwikkeling de uitweg zou zijn uit de armoede en onwetendheid. Aangezien de vrouwen de gemeenschap dragen is het ontwikkelen van kennis van vrouwen van economisch levensbelang voor het overleven van de gehele gemeenschap. Terug in Nederland startte Suffian de stichtting Dibiyya Development Project op en begon geld in te zamelen om ontwikkelingsprojecten in Dibiyya en omgeving uit te kunnen voeren.


 Vanaf 2006 heeft de stichting Dibiyya Development Project een groot aantal projecten op gebied van gezondheid, onderwijs, water/sanitair, trainingen uitgevoerd. De details kunt u lezen onder
kinderendibiyya het menuhoofd Projecten van deze website. In 2013 kwam Dibiyya Development project tot de conclusie dat door de invoering van deze projecten alle voorzieningen nu in het dorp aanwezig zijn. Ook kwam de stichting tot de ontdekking dat de extreme armoede van veel bewoners niet is opgelost, waardoor men wegens gebrek aan werk en geld vaak niet van de voorzieningen gebruik kan maken bv geen geld om het schoolgeld te betalen. Daarom dib2heeft Dibiyya Development project  besloten de focus nu te gaan richten op inkomen door het oprichten van kleine bedrijven om
werkgelegenheid = inkomen te creeren. In samenspraak met de dorpsraad, dorpschief en de lokale dictrictsautoriteiten is hiervoor een programma opgesteld van branches, die voor Sierra Leone haalbaar zijn. Om te voldoen aan de wetgeving van Sierra Leone heeft Dibiyya Development Project de werkmaatschappij SUFNAN Investment Co Ltd. opgericht, die uitvoerder en eigenaar is van de bedrijven.

 SUFNAN Investment Co Ltd

Dibiyya Development Project kwam in de loop van 2010 tot de conclusie dat de humanitaire projecten afgebouwd en vervangen door commerciële activiteiten moeten worden, omdat de meeste voorzieningen op gebied van onderwijs, gezondheid, water en sanitatie in Dibiyya reeds zijn aangebracht.

  • Door de crisis in Europa het steeds moeilijker wordt voldoende fondsen te werven.
  • De extreme armoede wordt veroorzaakt door gebrek aan werkgelegenheid en inkomen. 

SUFNAN Investment Cie Ltd. wil op professionele basis één of meerdere sociale ondernemingen inrichten en exploiteren voor de verdere ontwikkeling van de regio Dibiyya om:

  • Werkgelegenheid en inkomen bieden aan de inwoners van Dibiyya en omstreken.
  • De voedselproductie ter plaatse te vergroten en te verbeteren
  • Het wegnemen resp. verminderen van de oorzaken van de jaarlijkse hongersnood en/of armoede voor de bewoners in de regio Dibiyya
  • Humanitaire projecten financieren uit de winst van de ondernemingen

Als eerste activiteit is SUFNAN in 2010 gestart met het oprichten van een boerderij voor de productie van rijst in de regio Dibiyya, Kambia District Sierra Leone. Dit agrarisch bedrijf biedt thans 15 mensen vast werk en ca 200 mensen seizoenswerk. Daarna zijn in 2013 2 nieuwe bedrijven gestart:

 

Bedrijven:
Status:
 

Rijstboerderij

     ingevoerd oktober 2010

cimg0910a

Optiek Zainah

ingevoerd december 2013

a2013-11-28 11.13

Women in Action

ingevoerd december 2013

13a

klik op de naam om de rapportage te zien


 

EYECARE LOOP

 

verslag4eyecareloop1Op 13 april jl hebben medewerkers van het Oogziekenhuis Rotterdam een sponsorloop gehouden voor Dibiyya Development Project. De opbrengst komt ten goede voor het oogproject in Dibiyya, Sierra Leone. Een 40-tal patienten zullen door dr. Mattia van Eye Hospital te Lunsar in Sierra Leone voor staar geopereerd worden, betaald vanuit de opbrengst. 

In juni zijn 37 mensen uit Dibiyya door onze optiek Zainah geselecteerd voor een staaroperatie. Het mobiele team van Eye Hospital Lunsar heeft deze mensen gescreend en 22 mensen daarvan kwamen in aanmerking voor een staaroperatie. De operaties zijn uitgevoerd op vrijdag 27 juni en zaterdag 28 juni. De patienten verblijven nog 10 dagen in Lunsar voor nazorg. Na de ramadan (eind juli) zullen wederom mensen uit het district Kambia geselecteerd worden voor een staaroperatie, .


 

BRILLEN  

 

Binnenkort vertrekt weer een 20" container met gebruikte brillen naar Sierra Leone. De brillen zijn door Eyeclarify te Purmerend ter beschikking gesteld en zijn afkomstig van opticiens in Nederland. 

  eyeclarify
De container wordt gratis verstuurd door Ecotax en Guinea Conakry Trade Support in Willemstad naar Optiek Zinah in Dibiyya.    logogc
De brillen komen ten goede aan mensen met oogproblemen in het district Kambia, Sierra Leone en ook in het buurland Guinea.     ecotax-beveiligingstechniek-white-logo

 


 

 

Kippen  

 

In 2013 is Sierra Leone zwaar getroffen door een cholera epidemie, die in het land vele slachtoffers heeft geeist. Ook in Dibiyya zijn mensen overleden, waaronder 2 medewerkers van onze rijstboerderij. De lokale autoriteiten in Kambia, districtshoofdplaats heeft Dibiyya Development project gevraagd werkgelegenheid te creëren voor de door cholera getroffen families. De dorpsraden in Dibiyya en dewit-IMGL5286 jpgomliggende dorpen hebben toegezegd alle hulp te verlenen bij het tot stand brengen van deze bedrijven. Zij verzochten ons een bedrijf in te richten voor het houden van kippen, koeien en het telen van mais. Ze vroegen ons de armste families, mist geschikt, in aanmerking te laten komen voor een baan bij deze bedrijven.
In samenwerking met A. Bangura eigenaar van een kippenboerderij in Grafton heeft Dibiyya Development Project een plan uitgewerkt een kippenboerderij starten waarin ook de lokale arme vrouwen een inkomen kunnen verwerven. Gezien de steeds groeiende vraag naar kip in Sierra Leone en de goede samenwerking met kippenboerderij in Grafton heeft Dibiyya Development Project besloten een kippenboerderij op te richten.

converted NASF logo black

Daarnaast zal Dibiyya Development Project ten behoeve van de getroffen families een programma opzetten, waarbij vrouwen geleerd worden kuikens/kippen te houden en te verkopen. De vrouwen nemen deel aan een training op de kippenboerderij in Grafton in het opfokken van kuikens en het leren verkopen van de kippen. Nadat de training met goed gevolg is beeindigd, ontvangen de vrouwe kuikens, mais, medicatie en een kippenhok als voorschot. Uit de verkoop van de kippen schaffen ze weer nieuwe kuikens aan om op te fokken en betalen geleidelijk het voorschot terug. Met de terugbetaling kunnen weer andere vrouwen getraind worden.

Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) maakt het financieel mogelijk dat de eerste groep vrouwen getraind kunnen worden en voorzien worden van startkapitaal,  kuikens en materialen . 

 

zie ook hieronder voor het project kippenboerderij: 

 

Mijn droom 

  

wgdroom2

Stel je woont met je vrouw en 6 kinderen in het dorp Dibiyya, een dorp van 4.000 inwoners in de binnenlanden van Sierra Leone. Je hebt een klein huisje met 2 kamers, aangestampte aarden vloer, lemen muren en een blader- of zinken dak, de wc is het bos buiten en de keuken is onder een afdak vlakbij het huis. Je vrouw heeft in haar keuken slechts 1 pan. Om een (rijst)maaltijd te koken op een houtvuurtje en wat cassave te stampen heeft ze 4 uur per dag nodig. Je hebt een klein veldje waar je wat rijst en cassave verbouwt. Met de opbrengst, als het goed is heb je het hele jaar eten, maar dan moeten de regens in de regentijd niet te intens zijn, anders spoelt alles weg.

Er is geen werk in de wijde omgeving, dus geld heb je niet. Soms kun je bij een grote boer enkele dagen werken voor een paar kwartjes per dag. Mijn buren zijn net zo arm, hebben alleen meer kinderen.
wgdroom1

De stichting Dibiyya Development project heeft in mijn dorp wel een lagere school, een middelbare school, een gezondheidspost, waterputten gebouwd. Zij heeft vroedvrouwen, boeren getraind. Door het volwassenen onderwijs kan ik nu ook lezen en schrijven. Alle voorzieningen zijn er nu. 
Alleen ik kan er geen gebruik van maken, heb geen geld om het schoolgeld te betalen, ook geen geld voor de medicijnen, het water is gelukkig gratis.

Dibiyya Development Project gaat nu een aantal bedrijfjes oprichten om mij en mijn buren iets te laten verdienen. Ik hoop dat ik aangenomen word op de nieuwe kippenboerderij of op het maisveld of in de nieuwe steenfabriek kan werken of voor de koeien kan zorgen. Dan kan ik mijn kinderen naar school sturen voor een betere toekomst, medicijnen voor mijn vrouw kopen etc.

Dat zou pas mooi zijn.

Jammer, dat de stichting zelf geen geld heeft om deze plannen te realiseren. Hiervoor is nog € 15.000 nodig.

U kunt mijn droom waarmaken door Dibiyya Development project financieel te ondersteunen door een bedrag over te maken op rekening: NL53 INGB 00000 40 000 t.n.v. Wilde GanzenHilversum onder vermelding van Dibiyya P 2014.0126

 

www.wildeganzen.nl

IL-955-WG-Logo

Wilde Ganzen Hilversum voegt aan elke euro €0,55 toe.


Voor 2014 heeft Dibiyya Development Project en SUFNAN Investment Cie Ltd. plannen om de volgende bedrijven te starten:

Projecten:
Activiteit
Status:

Kippen

1. bouwen van een modern ingerichte kippenboerderij

2. microkredietsysteem voor lokale vrouwen om kuikens op te fokken en te verkopen 

in voorbereiding                 

Mais

Maisveld op 4 locaties (25ha) .

in voorbereiding

Koeien

Uitbreiden van de veestapel van 6 naar 10 koeien en 1 stier

in voorbereiding

Bakstenen                    

Overnemen en uitbreiden van een lokaal steenfabriekje

in voorbereiding

 

 

 

 

 

 

 klik op de projectnaam voor verdere details over de plannen

 

 

 

Meer Projecten >