Women in Action

13aIn Dibiyya is grote armoede, door het ontbreken van werkgelegenheid. Dibiyya Development project heeft op 9 december 2013 een naai-atelier opgestart om 40 vrouwen parttime werk (= inkomen) te geven.

status: ingevoerd 9 december 2013

 

 

 

WOMEN IN ACTION

Eindrapportage

“het inrichten van een naai-atelier in Dibiyya, Kambia District, Sierra Leone”

Een onderneming van

Dibiyya Development Project Roosendaal

en

SUFNAN Investment Cie. Ltd.Dibiyya

1. Gegevens onderneming in Nederland

Naam organisatie / bedrijf of individu:        Dibiyya Development Project

Bezoekadres:                                            Verweylaan 35

Postcode en plaats:                                  4707 LR Roosendaal

Telefoonnummer:                                      0165 542090

E-mail:                                                       

Website:                                                    www.dibiyya.nl

Naam contactpersoon:                              Nanne J Visser

Telefoonnummer:                                      0165 542090

Rechtsvorm organisatie:                           Stichting

2. Gegevens onderneming in Sierra Leone

Naam onderneming:                                  SUFNAN Investment cie.Ltd

Bezoekadres:                                             24 Hill Street, Tower Hill

Postcode en plaats:                                   Freetown, Sierra Leone

Telefoonnummer:                                      00232 76 744285

Plaats van de bedrijfsactiviteiten:              Kambia district, Sierra Leone

E-mail:                                                      

Naam ondernemer / directeur:                 Suffian A Badara

Naam onderneming:                                 WOMEN IN ACTION

Bezoekadres:                                           p/a Dibia Farmers Association

Postcode en plaats:                                 Dibiyya, Kambia District, Sierra Leone

Telefoonnummer:                                    00232 76 744285

Plaats van de bedrijfsactiviteiten:            Kambia district en Freetown, Sierra Leone

E-mail:                                                    

Naam directeur:                                      mevr. Marion James

 

Doelstellingen Stichting Dibiyya Development Project (SDDP) Nederland

SDDP stelt zich tot doel de armoede van de bewoners van de regio Dibiyya te verminderen door

 • bewoners te organiseren in ontwikkelingstrajecten.
 • werkgelegenheid te verbeteren
 • het verhogen van kennis en bekwaamheden van de bewoners
 • het realiseren van projecten om de welvaart en welzijn van de bewoners
 • duurzaam te verbeteren.


Dibiyya Development Project wil een oplossing bieden van de algemene socio-economische problemen in Dibiyya door het implementeren van ge-integreerde projecten op het gebied van plattelandsontwikkeling in nauwe samenwerking met enerzijds de dorpsgemeenschappen en anderzijds de plaatselijke overheden en ministeries. Dibiyya Development Project wil tevens een bijdrage leveren aan de millennium doelstellingen. 

projecten die tot nu toe zijn uitgevoerd:


Projecten:                                                              Status:

Huizen voor Health centre 2012                             Ingevoerd februari 2012 (World Servants, Wolvega)

Traditional Birth Attendants TBA 2012                   Ingevoerd februari 2012

SKILL training 2011                                                ingevoerd april 2011

Traditional Birth Attendants TBA 2011                   ingevoerd februari 2011

Health Centre Dibiyya 2011                                   ingevoerd februari 2011

Veeteelt                                                                  ingevoerd maart 2010

Volwassenen educatie                                          ingevoerd maart 2010

Brillen                                                                    ingevoerd maart 2010 en oktober 2010

Traditional Birth Attendants TBA 2010                  ingevoerd maart 2010

Traditional Birth Attendants TBA 2009                  ingevoerd maart 2009

Water en Sanitair 2009                                         ingevoerd maart 2009 en oktober 2009

Water en Sanitair 2008                                         ingevoerd maart 2008

Ambachtenschool                                                 ingevoerd oktober 2007

St Francis Primairy School                                   ingevoerd januari 2007

Landbouwbedrijf SUFNAN                                    ingevoerd 2011

Palmolie plantage                                                 in onderzoek


SUFNAN Investment Cie. Ltd

Is in 2011 opgericht door Dibiyya Development Project. Dibiyya Development Project kwam in de loop van 2010 tot de conclusie dat de humanitaire projecten afgebouwd en vervangen door commerciële activiteiten moeten worden, omdat

 • de meeste voorzieningen op gebied van onderwijs, gezondheid, water en sanitatie in Dibiyya reeds zijn aangebracht.
 • door de crisis in Europa het steeds moeilijker wordt voldoende fondsen te werven.
 • De extreme armoede wordt veroorzaakt door gebrek aan werkgelegenheid en inkomen.


SUFNAN Investment Cie Ltd. wil op professionele basis één of meerdere sociale ondernemingen inrichten en exploiteren voor de verdere ontwikkeling van de regio Dibiyya om:

 • Werkgelegenheid en inkomen bieden aan de inwoners van Dibiyya en omstreken.
 • De voedselproductie ter plaatse te vergroten en te verbeteren
 • Aangaan van samenwerkingsverbanden met lokale organisaties
 • Het wegnemen resp. verminderen van de oorzaken van de jaarlijkse hongersnood en/of armoede voor de bewoners in de regio Dibiyya
 • Humanitaire projecten financieren uit de winst van de ondernemingen


Als eerste activiteit is SUFNAN in 2011 gestart met het oprichten van een boerderij voor de productie van rijst en andere gewassen in regio Dibiyya, Kambia District Sierra Leone. Dit agrarisch bedrijf biedt thans 15 mensen vast werk en ca 200 mensen seizoenswerk.

projecten die tot nu toe zijn uitgevoerd door SUFNAN

                                         Projecten:                                         Status:
                                         Landbouw                                         Ingevoerd februari 2011
                                        Optiek Zainah                                    Ingevoerd december 2013

Probleemstelling:

De gevolgen van de burgeroorlog zijn voor veel vrouwen in Dibiyya nog duidelijk merkbaar. Kambia District heeft vreselijk te lijden gehad onder de moordpartijen tijdens de oorlog. Vele vrouwen zijn getraumatiseerd. Zij hebben toen veelal hun echtgenoot verloren en zijn met hun kinderen moeten vluchten naar de vluchtelingenkampen in o.a. Guinee. Na de burgeroorlog keerden zij met hun kinderen naar hun dorpen terug en proberen ze hun leven weer op te pakken. De armoede in de dorpen is extreem.

Op kleine akkertjes proberen de gezinnen voldoende rijst en andere gewassen te telen om het hele jaar eten te hebben. Er blijft weinig over om te verkopen. Vaak is men gebonden door leningen aan handelaren en opkopersBuiten het werk op de eigen akker is er geen werkgelegenheid en kan zij geen inkomen verwerven om kleding te kopen, schoolgeld voor hun kinderen te betalen etc. etcVele scholen zijn in de burgeroorlog vernietigd, waardoor een hele generatie geen onderwijs heeft gekregen. (95% van de bevolking is analfabeet, voornamelijk vrouwen)

In 2011 heeft Derde Wereld Werkplaats Teteringen (DWW) 15 naaimachines aan de bevolking van Dibiyya geschonken. Via haar SKILL training heeft DWW de vrouwen opgeleid om de machines te onderhouden en te repareren. Nu blijkt dat de kennis van het gebruik van de naaimachines te gering is om zelf kleding te maken.

naai2Het initiatief

Tijdens de reis van Nanne Visser naar Dibiyya in juni 2012 hebben de vrouwen van Dibiyya Farmers Association hem gevraagd een project op te starten dat hen, de onderwijzers een inkomen kan verschaffen en schoolverlaters (jongens en meisjes) een vakopleiding kan bieden.Samen met mevr. Fatu Sankoh, hoofd van de lagere school en voorzitter van Dibiyya Farmers Association, Suffian Badara, voorzitter Dibiyya Development is het initiatief geboren om de naaimachines in te zetten voor een nieuwe sociale onderneming “Women in Action“, die traditionele kleding gaat maken voor de markten in Kambia, Barmoi en Freetown. Dit geheel onder supervisie van SUFNAN.


Aangezien de vrouwen de gemeenschap dragen is het ontwikkelen van kennis van vrouwen van economisch levensbelang voor het overleven van de gehele gemeenschap.Met dit initiatief worden kansen gecreëerd en arbeidsplaatsen ingericht voor de vrouwen, schoolverlater (drop-outs) en onderwijzers/leraren uit Dibiyya. Met de resultaten van de onderneming kunnen weer nieuwe initiatieven ontwikkeld worden.

Doel van het initiatief:

De sociale onderneming wil op professionele basis één of meerdere naai-ateliers inrichten en exploiteren om

 • Werkgelegenheid en inkomen te bieden aan de inwoners van Dibiyya en omstreken.
 • Aangaan van samenwerkingsverbanden met andere organisaties
 • Het wegnemen resp. verminderen van de oorzaken van de armoede van de bewoners in de regio Dibiyya

Doelstelling korte termijn:

 • Inrichten van een naai-atelier in Dibiyya voor het maken van traditionele kleding (man en vrouw) met een eenvoudig design.
 • Opleiden en trainen van vrouwen uit Dibiyya en onderwijzers tot kleermaak(st)ers
 • Schoolverlaters (jongens en meisjes) een vakopleiding tot naaister te geven (school drop-outs)
 • Werkgelegenheid (parttime) in de naai-atelier bieden aan deze groep en 6 onderwijzers
 • Inrichten van winkels op de markten van Barmoi Luma, Kambia en Freetown voor de verkoop van de gemaakte kleding

Structuur van de onderneming

De sociale onderneming Women in Action is op 30 november 2013 officieel geregistreerd als zelfstandige onderneming onder Business Registration Act naar Sierra Leonees recht.
Aandeelhouders zijn: SUFNAN investment Cie Ltd.

Dagelijkse leiding:             mevr. Marion A James

beleid :                              SUFNAN Investment Cie Ltd.

Supervisie :                       Women in Action

SUFNAN zal verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering en exploitatie. Suffian Badara zal de gehele tijd in Sierra Leone verblijven. Mevr. Marion A James is aangezocht om als directeur van deze nieuwe onderneming te werken. Ze is afkomstig uit Dibiyya. Zij is ontwerpster en ook coupeuse.

Kansen

In Kambia district is nog latente kennis van kleermaken aanwezig. Tijdens de burgeroorlog zijn veel vrouwen uitgeweken naar Guinee, het nabijgelegen buurland. Vele vrouwen hebben toen in de vluchtelingenkampen geleerd kleding te maken.Bij terugkeer in Sierra Leone kregen ze geen kans het geleerde in de praktijk te brengen, omdat ze in het levensonderhoud van hun en hun gezin moeten voorzien en er geen geld en middelen zijn om kleding te maken.Deze vrouwen willen we aantrekken om voor de naai-atelier te komen werken, daar zij de basiskennis al hebben en met naai-machines kunnen omgaan.

Concurrentie

Er zijn geen kledingzaken of plaatsen waar kleding gemaakt wordt. Op de markten zijn kleine stalletjes, waar moderne tweedehands kleding wordt verkocht. De traditionele kleding wordt in Freetown verkocht in gespecialiseerde kledingzaken tegen hogere prijzen. Ondernemerskwaliteiten, ervaring en deskundigheid van de verantwoordelijke directeur

Mevr. Marion A James is afkomstig uit Dibiyya en heeft een boetiek in Freetown. Zij is ontwerpster en ook coupeuse. Zij is vakbekwaam en kent de markt. Ze heeft de nodige ervaring in het inkopen van materialen, maar ook met de verkoop van kleding op markt en boetiek.

Tools to Work

Bij Tools to Work te Teteringen zijn 23 naaimachines aangekocht voor €3.922.

 • hand naaimachines
 • trap naaimachines

Daarnaast zijn 5 fietsen gevraagd voor het interne transport tussen het naai-atelier Dibiyya en de winkel in Barmoi. De naaimachines en fietsen zijn in juni 2013 aan Dibiyya Development Project geleverd ter verzending naar Dibiyya.

Diefstal

Een vriend van Suffian, wonende in Rotterdam die regelmatig containers naar Sierra Leone verstuurt verzorgde tegen betaling (€1.500) het transport van de naaimachines en andere spullen naar Freetown. Helaas hebben we maar 8 naaimachines ontvangen. Van de rest ontbreekt elk spoor. Zowel in Nederland als in Sierra Leone ondernemen we stappen om de ontbrekende naaimachines terug te krijgen. In Sierra Leone hebben we de paramountchief van Kambia en onze vaste advocaat mr Charm in Freetown ingeschakeld. We vrezen echter dat we de ontbrekende naaimachines als verloren moeten beschouwen. De gerechts- en advocaatkosten zijn ook in Sierra Leone zeer hoog.

Vertraging

De 23 naaimachines en fietsen werden begin juni 2013 aan de vervoerder voor vervoer naar Sierra Leone ter beschikking gesteld. Ondanks herhaalde aandringen om de naaimachines te versturen, werden de 8 naaimachines pas in op 19 november in Freetown geleverd.Veel te laat om nog van de verkoopmogelijkheden van de kerstperiode te kunnen profiteren.

Machines

Door de vertraging en de diefstal kwam het project in grote problemen. SUFNAN besloot daarop voor het project in Freetown naaimachines aan te schaffen. Ze zijn van goede Europese kwaliteit en zijn bestand tegen de tropische klimaat en vochtigheid van Sierra Leone.

Naaimachines:                         LE                    Euro

plain machine

4.000.000,00

800,00

2-way zigzag

1.300.000,00

260,00

single zigzag

1.200.000,00

240,00

plain pedding

2.500.000,00

500,00

coral planting

7.000.000,00

1.400,00

kofi designing

4.000.000,00

800,00

Overlock

3.000.000,00

600,00

banina

3.800.000,00

760,00

Ook zijn onderstaande kleine materialen en accessoires aangeschaft:

Laces

800.000,00

160,00

Lapay

1.600.000,00

320,00

gara makeni made

900.000,00

180,00

Kaintay

1.900.000,00

380,00

needles etc

250.000,00

50,00


 

 6a 11a 
 15a  13a

 

Locaties:

De sociale onderneming is na de aanschaf van de machines en accessoire haar productie gestart op 9 december 2013 .

 •  Dibiyya

Het naaiatelier Women in Action is gevestigd in Dibiyya. Een ruimte van de opslagruimte van SUFNAN landbouw is hiervoor geschikt gemaakt. In de buitenmuren zijn 3 ramen aangebracht om een goede lichtinval te krijgen. Er is een kantoortje ingericht. De opslagloods ligt middenin het dorp en voor velen makkelijk bereikbaar. In dit gedeelte van de loods wordt de productie vervaardigd De ruimtes van de voormalige gezondheidspost waren niet beschikbaar, daar ze momenteel als woonruimte voor de onderwijzers van de Primairy school in gebruik zijn. 

Personeel: 4 opleiders 20 naaisters (partime)

 •  Barmoi Luma

Op de internationale markt van Barmoi Luma (een dorp aan de snelweg Freetown naar Kambia, ca 10 km van Kambia) is een geschikte winkel voor de verkoop van in Dibiyya gemaakte kleding ingericht.

Personeel: 1 werknemer (v) verkoop, 1 schoonmaker/bewaker.

 •  Freetown

Ook in Freetown, als hoofdstad (150km van Dibiyya) waar veel kapitaalkrachtige inwoners zijn is een moderne volledig ingerichte winkel geopend, waar de duurdere kleding wordt aangeboden. Het levenspeil is daar namelijk hoger en er zijn veel kapitaalkrachtigere klanten, vooral zakenlui en ambtenaren.

Personeel: 1 werknemer (v) verkoop, 1 schoonmaker/bewaker

 •  Overige grotere dorpen in de regio

Geregeld zullen in de loop van de volgende maanden in de grotere dorpen house-parties ge-organiseerd worden, waar bij mensen thuis de modellen ter verkoop worden aangeboden. (vergelijkbaar met zgn Tupperware parties)

 •  Kambia

Tot 2007 was er in Kambia een naai-opleiding bij Rode kruis als onderdeel van hun rehabilitatieprogramma voor ex-kindsoldaten.
De opleiding werd gesponsord door Rode kruis Denemarken. De opleiding is in 2010 gestopt wegens gebrek aan gelden en aan ex-kindsoldaten. De leerlingen zijn naar Freetown vertrokken, waar meer werkgelegenheid voor hen is. Eind 2013 is de school weer opgestart om iets te doen aan de vele schoolverlaters zonder diploma (drop-outs) in Kambia.
We hebben besloten voorlopig geen winkel in Kambia te openen, maar wel van tijd tot tijd aldaar house-parties te organiseren.

Mode


De ontwerpen zijn gericht op de laatste mode van traditionele kleding en voldoet aan de smaak van klanten uit Sierra Leone en de buurlanden Guinee en Liberia (inkopers). De kleding wordt ontworpen door mevr. Liza Bangura, een gediplomeerd mode-ontwerpster.

Personeel

Naai-atelier Women in Action is gestart met 7 personeelsleden:

 • Dibiyya          

                                                                 Salaris per maand

 •  1 manager                                          200.000 LE
 •  4 trainers                                            600.000
 •  1 magazijnman                                 100.000
 •  1 schoonmaker/bewaker                    75.000
 •  1 verkoper/transportman                    75.000
 •  1 boekhouder                                      50.000 (parttime)
 • Barmoi 

De medewerkers ontvangen een provisie, afhankelijk van de verkoop

 • Freetown

De medewerkers ontvangen een provisie, afhankelijk van de verkoop

Transport

Met behulp van de tractoren en de fietsen van SUFNAN agriculture wordt de kleding naar de winkel in Barmoi Junction vervoerd.De kleding bestemd voor Freetown wordt meegegeven aan een bevriende transporteur.

Opleiding

Niemand van de medewerk(st)ers heeft voldoende kennis en ervaring heeft om kwalitatief goede traditionele mannen en vrouwenkleding te maken. Onder leiding van de manager Mevr. Marion Bangura zullen de 4 trainers gedurende 6 maanden 20 vrouwen en schoolverlaters opleiden tot kleermaakster zodat zij kleding met een eenvoudig ontwerp maar van voldoende kwaliteit kunnen maken op de naaimachines. Duur 6 maanden. Geleidelijk aan zullen in de komende maanden nieuwe vrouwen cq schoolverlaters worden opgeleid.De trainees zijn gekozen als resultaat van met hen gehouden interviews, waarbij vooral gelet is op motivatie. Zij ontvangen tijdens de opleiding geen salaris, maar wel dagelijks een maaltijd.Na afloop van deze periode zullen de trainees bij goed gevolg een certificaat ontvangen als afsluiting van de training. Na afloop van de opleiding hebben ze de keus of in dienst (fulltime of parttime) van Women in Action te komen of als zelfstandig naaister te vestigen, waarbij ze hun kleding aan Women in Action kunnen verkopen.

Onderwijzers.

Helaas hebben we geen baan/opleiding kunnen geven aan de onderwijzers van de basisschool. Daar hun eerste prioriteit ligt bij het lesgeven aan de basisschoolkinderen, heeft de onderwijsinspectie in Kambia hiervoor geen toestemming gegeven.

Werktijden

De werktijd van de 10 medewerksters loopt van 8 uur – 12 uur en de overige 10 medewerksters van 13 uur tot 17 uur. Hiervoor is gekozen omdat veel vrouwen ook hun huishoudelijke werkzaamheden hebben en/of op het land moeten werken.

Freetown

In Freetown is een zeer grote vraag naar traditionele kleding (man/vrouw) met mooie ontwerpen van zeer goede kwaliteit. De modellen zullen dan in Freetown ontworpen worden en geproduceerd in Dibiyya en andere locaties. Deze modellen zullen dan in Freetown verkocht worden, naast de meer eenvoudige modellen.

Fasering

Door de diefstal en de vertraging waren we genoodzaakt nieuwe machines aan te kopen. We hebben besloten om de machines, die we oorspronkelijk in de fase 3 van het projectplan nu te kopen, zodat we als de medewerksters er voor opgeleid zijn, kwalitatief goede kleding kunnen maken.De uitbreidingsfase en de ontwerpfase kunnen hierdoor vervallen

Conclusie

Ondanks de aanvankelijke tegenslagen is het project toch nog goed van start kunnen gaan. De trainers, de vrouwen en schoolverlaters zijn zeer enthousiast en gemotiveerd een succes van het naai-atelier te maken. De verkopen in de maand december zijn zeer positief, mede gezien de korte periode dat we operationeel waren. Gelet op de reacties van de klanten en de inwoners van Dibiyya voorziet het naai-atelier Women in Action in een behoefte aan werkgelegenheid voor de bewoners van Dibiyya en de behoefte naar kwalitatief goede traditionele kleding bij de klanten in Barmoi, Freetown, maar ook bij inkopers uit omliggende landen. De vooruitzichten zijn derhalve goed.

 

 20a  16a
 18a  29a
 23a  31a
 32a  35a
 38a  39a

 

Projectplan

 

Probleemstelling:

De gevolgen van de burgeroorlog zijn voor veel vrouwen in Dibiyya nog duidelijk merkbaar. Kambia District heeft vreselijk te lijden gehad onder de moordpartijen tijdens de oorlog. Vele vrouwen zijn getraumatiseerd. Zij hebben toen veelal hun echtgenoot verloren en zijn met hun kinderen moeten vluchten naar de vluchtelingenkampen in o.a. Guinee. Na de burgeroorlog keerden zij met hun kinderen naar hun dorpen terug en proberen ze hun leven weer op te pakken. De armoede in de dorpen is extreem.

Op kleine akkertjes proberen de gezinnen voldoende rijst en andere gewassen te telen om het hele jaar eten te hebben. Er blijft weinig over om te verkopen. Vaak is men gebonden door leningen aan handelaren en opkopers

Buiten het werk op de eigen akker is er geen werkgelegenheid en ken men geen inkomen verwerven om kleding te kopen, schoolgeld voor hun kinderen te betalen etc. etcVele scholen zijn in de burgeroorlog vernietigd, waardoor een hele generatie geen onderwijs heeft gekregen. (95% van de bevolking is analfabeet, voornamelijk vrouwen)

In Dibiyya zijn 2 scholen.

De primairy (lagere school) is gebouwd in 2006 door Dibiyya Development project en de secundairy school in 2012 door World Servants. De onderwijzers/leraren zijn bevoegd en hebben de nodige opleidingen/trainingen gevolgd, maar hebben geen vaste aanstelling. Daardoor ontvangen zijn geen salaris van het ministerie van onderwijs (m.u.v. het schoolhoofd). Zij zijn afhankelijk van de inkomsten uit het schoolgeld, dat ook gebruikt wordt voor de exploitatie van de school.

In 2011 heeft Derde Wereld Werkplaats Teteringen (DWW) 15 naaimachines aan de bevolking van Dibiyya geschonken. Via haar SKILL training heeft DWW de vrouwen opgeleid om de machines te onderhouden en te repareren. Nu blijkt dat de kennis van het gebruik van de naaimachines te gering is om zelf kleding te maken.

doelgroep (achtergrond, inkomenssituatie, complexiteit, grootte, etc.):

The UNDP report (2004) estimate that during 1990 – 2002, about 57% of the country’s population lived below USD $ 1 a day and a record of -4.5% per capita income. Infant mortality is one of the highest in the world. Poverty deepened as the economy declined and became more intense or pervasive as it compounded with the rising incidence of communicable diseases including TB, typhoid, malaria and HIV/AIDS.The country has 80 % illiteracy rate (88.7) female; 69.3 male and this is due to the fact that poverty is so endemic to the extent that parents cannot afford to meet the financial requirements of the education of their children, young girls are particularly at risk, since the subdue position of females in our society renders girls at risks. Dibiyyah a section in the Tonko Limba Chiefdom, Kambia District in the Northern Region has a population of about 42,800 inhabitants living in 19 villages and of this 35 % estimated to be children. The nuclear family is the basic unit of the Sierra Leonean society. It is the fundamental entity for social learning, a customary setting for both economic and emotional security for children. The destruction of the nuclear family, coupled with the war and increasing poverty levels in Sierra Leone, exposes children to a volatile and precarious living environment. This resulting situation has increased the number of vulnerable children living with extended family members with difficulty in providing basic needs (such as food, clothing, shelter and access to health services and education) and safety nets for their kin.

The Dibiyyah community inhabitants are predominantly subsistence farmers and producing less than a hectare per season; meaning they face the problems of food security; issues including malnutrition problems. They grow crops mainly Rice, Groundnuts, Cassava & Sorghum for household consumption with little left for sale to source other domestic needs required; thus income levels are low due to low productivity. Studies have shown that poverty is the leading factor in excluding children from education, something which perpetuates the cycle of marginalization and hardship. A holistic approach is urgently needed to allow those families living in extreme poverty, to send and maintain their children at school for the duration of their primary education.

Dibiyya community is divided into five sections and surrounded by 13 villages and located about 24 KM away from Kambia town. Dibiyya is also a symbol of the high level of deprivation and heavily neglected for too long by development actors in terms of education, agriculture, water, health and, opportunities for livelihoods skills training especially for youth employments the community lacks the presence of development service providers of education, water, health, electricity.

Today Dibiyya has an estimated population of 42,800. 97% have a household disposable income of below $ 1 per day ( Le 4000 ).Most of the income at Dibiyya is earned through farming operations, and the general situation is that most families have low and irregular incomes with bleak perspectives for the future.As a result of the war, many families have been broken up and family members have been lost. Currently there is a local leadership structure, but its impact is undermined through a lack of quality and vision. Apart from Dibiyya Development Foundation, there are virtually no NGOs in Dibiyya. Government presence is partially felt.

Landownership is clear and sorted out.Food access and food security are important concerns for everyone at Dibiyya. Immediate assistance in terms of food aid stopped a long time ago with the end of the country wide resettlement program, and Dibiyya households have to earn an income to provide for their Food needs. This in itself is a problem, given the high density of population in the chiefdom, the limited opportunities for employment and the post war macro-economic factors that Sierra Leone still faces. Few manage to save from whatever earning they make, and financing daily meals is the major concern.Food insecurity is clearly linked to the low level incomes and the fact that food production through traditional methods remains a challenge and Food production through gardening has high potentials due to vast land capital

Bron: SWAP-report Cotton Tree Foundation, Freetown (Cotton Tree foundation is de partner organisatie van World Servants, Wolvega en actief in Dibiyya)

initiatief

Tijdens de reis van Nanne Visser naar Dibiyya in juni 2012 hebben de vrouwen van Dibiyya Farmers Association hem gevraagd een project op te starten dat hen én de onderwijzers een inkomen kan verschaffen.Samen met mevr. Fatu Sankoh, hoofd van de lagere school en voorzitter van Dibiyya Farmers Association, Suffian Badara, voorzitter Dibiyya Development is het initiatief geboren om de 12 naaimachines in te zetten voor een nieuwe sociale onderneming “Women in Action“, die traditionele kleding gaat maken voor de markten in Kambia, Barmoi en Freetown. Dit geheel onder supervisie van SUFNAN Investment Cie.

Aangezien de vrouwen de gemeenschap dragen is het ontwikkelen van kennis van vrouwen van economisch levensbelang voor het overleven van de gehele gemeenschap.

Mevr. Marion A Bangura is aangezocht om als directeur van deze nieuwe onderneming te werken. Ze is afkomstig uit Dibiyya en heeft een kledingboetiek in Freetown. Zij is ontwerpster en ook coupeuse.Met dit initiatief worden kansen gecreëerd en arbeidsplaatsen ingericht voor de vrouwen en onderwijzers/leraren uit Dibiyya. Met de resultaten van de onderneming kunnen weer nieuwe initiatieven ontwikkeld worden.

Doel van het initiatief:

De sociale onderneming wil op professionele basis één of meerdere naai-ateliers inrichten en exploiteren om

- Werkgelegenheid en inkomen te bieden aan de inwoners van Dibiyya en omstreken.

- Aangaan van samenwerkingsverbanden met andere organisaties

- Het wegnemen resp. verminderen van de oorzaken van de armoede van de bewoners in de regio Dibiyya

 

1. Doelstelling korte termijn:

 • - inrichten van een naai-atelier in Dibiyya van traditionele kleding (man en vrouw) met een eenvoudig design.
 • - Opleiden en trainen van vrouwen uit Dibiyya en onderwiijzers tot kleermak(st)ers
 • - Werkgelegenheid (parttime) in de naai-atelier bieden aan 18 vrouwen en 6 onderwijzers
 • - creëren van werkgelegenheid en inkomen voor minimaal 6 werknemers of meer bij de verkoop op de markten in Barmoi, Kambia en Freetown.
 • - Het bedrijf moet binnen 2 jaar financieel break-even zijn.

 

2. Doelstelling langere termijn.

 • - in 4 jaar tijd uitbouwen van de naai-ateliers naar een keten van ca 5 ateliers in de regio.
 • - het ontwerpen en vervaardigen van kwaliteitskleding
 • - Het bedrijf moet na 4 jaar in staat zijn kleine humanitaire projecten voor de bewoners te kunnen financieren.
 • - creëren van verdere werkgelegenheid voor de inwoners van Dibiyya en omgeving.SUFNAN zal verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering en exploitatie. Suffian Badara zal de gehele tijd in Sierra Leone verblijven.

 

Het initiatief

Tijdens de reis van Nanne Visser naar Dibiyya in juni 2012 hebben de vrouwen van Dibiyya Farmers Association hem gevraagd een project op te starten dat hen én de onderwijzers een inkomen kan verschaffen en schoolverlaters (jongens en meisjes) een vakopleiding kan bieden.Samen met mevr. Fatu Sankoh, hoofd van de lagere school en voorzitter van Dibiyya Farmers Association, Suffian Badara, voorzitter Dibiyya Development is het initiatief geboren om de naaimachines in te zetten voor een nieuwe sociale onderneming “Women in Action“, die traditionele kleding gaat maken voor de markten in Kambia, Barmoi en Freetown.

Dit geheel onder supervisie van SUFNAN Investment Cie.

Aangezien de vrouwen de gemeenschap dragen is het ontwikkelen van kennis van vrouwen van economisch levensbelang voor het overleven van de gehele gemeenschap.

Mevr. Marion A Bangura is aangezocht om als directeur van deze nieuwe onderneming te werken. Ze is afkomstig uit Dibiyya. Zij is ontwerpster en ook coupeuse in Freetown. Met dit initiatief worden kansen gecreëerd en arbeidsplaatsen ingericht voor de vrouwen en onderwijzers/leraren uit Dibiyya. Met de resultaten van de onderneming kunnen weer nieuwe initiatieven ontwikkeld worden.

Doel van het initiatief:

De sociale onderneming wil op professionele basis één of meerdere naai-ateliers inrichten en exploiteren om

 • - Werkgelegenheid en inkomen te bieden aan de inwoners van Dibiyya en omstreken.
 • - Aangaan van samenwerkingsverbanden met andere organisaties
 • - Het wegnemen resp. verminderen van de oorzaken van de armoede van de bewoners in de regio Dibiyya

 

1. Doelstelling korte termijn:

 •  inrichten van een naai-atelier in Dibiyya voor het maken van traditionele kleding (man en vrouw) met een eenvoudig design.
 • - Opleiden en trainen van vrouwen uit Dibiyya en onderwijzers tot kleermaak(st)ers
 • - Schoolv-erlaters (jongens en meisjes) een vakopleiding tot naaister te geven (school drop-outs)
 • - Werkgelegenheid (parttime) in de naai-atelier bieden aan deze groep en 6 onderwijzers
 • - Inrichten van winkels op de markten van Barmoi Luma, Kambia en Freetown voor de verkoop van de gemaakte kleding
 • - Het bedrijf moet binnen 2 jaar financieel break-even zijn.

2. Doelstelling langere termijn.

 • - in 4 jaar tijd verder uitbouwen van de naai-ateliers naar een keten van ca 5 ateliers in de regio en verder inrichten en uitbouwen van winkels voor de verkoop van kleding.
 • - het ontwerpen en vervaardigen van kwaliteitskleding
 • - Het bedrijf moet na 4 jaar in staat zijn kleine humanitaire projecten voor de bewoners te kunnen financieren.
 • - creëren van verdere werkgelegenheid voor de inwoners van Dibiyya en omgeving

SUFNAN zal verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering en exploitatie. Suffian Badara zal de gehele tijd in Sierra Leone verblijven.

Structuur van de onderneming

De sociale onderneming wordt officieel geregistreerd als zelfstandige onderneming onder Business Registration Act naar Sierra Leonees recht.

Aandeelhouders zijn:

 • - Women in Action
 • - SUFNAN investment Cie Ltd.
 • - Mevr. Marion A Bangura
 • Dagelijkse leiding: mevr. Marion A Bangura
 • beleid : SUFNAN Investment Cie Ltd.
 • Supervisie : Women in Action en SUFNAN Investment Cie Ltd

Kansen

In Kambia district is nog latente kennis van kleermaken aanwezig. Tijdens de burgeroorlog zijn veel vrouwen uitgeweken naar Guinee, het nabijgelegen buurland. Vele vrouwen hebben toen in de vluchtelingenkampen geleerd kleding te maken.Bij terugkeer in Sierra Leone kregen ze geen kans het geleerde in de praktijk te brengen, omdat ze in het levensonderhoud van hun en hun gezin moeten zorgen en er geen geld en middelen zijn om kleding te maken.

Deze vrouwen willen we aantrekken om voor de naai-atelier te komen werken, daar zij de basiskennis al hebben en met naai-machines kunnen omgaan.

Concurrentie

Tot 2007 was er in Kambia een naai-opleiding bij Rode kruis als onderdeel van hun rehabilitatieprogramma voor ex-kindsoldaten. De opleiding werd gesponsord door Rode kruis Denemarken. De opleiding is in 2010 gestopt wegens gebrek aan gelden en aan ex-kindsoldaten. De leerlingen zijn naar Freetown vertrokken, waar meer werkgelegenheid voor hen is. Sindsdien is er geen opleidingmogelijkheid of naai-atelier in kambia meer.

Er zijn geen kledingzaken of plaatsen waar kleding gemaakt wordt. Op de markten zijn kleine stalletjes, waar 2ehands moderne kleding wordt verkocht. De traditionele kleding wordt in Freetown gekocht in gespecialiseerde kledingzaken tegen hoge prijzen.

Marktonderzoek

Mevr. Bangura heeft in april 2012 een marktonderzoek gehouden in Kambia district. De vrouwen en in mindere mate hoger opgeleide mannen willen de traditionele kleding weer dragen en zijn bereid hogere prijzen (maximaal LE 200.000 = €40) te betalen. Voor dagelijks gebruik volstaat de moderne, veelal tweedehands kleding, maar men geeft de voorkeur aan de traditionele, kleurige kleding. De beste locatie voor de productie van kleding is Dibiyya, de thuisbasis van SUFNAN, veel vrouwen uit Dibiyya willen of het vak leren of het weer oppakken.De beste verkooplocaties zijn Freetown, als hoofdstad waar veel kapitaalkrachtige inwoners zijn en Barmoi, met zijn internationale markt, waar veel inkopers uit de buurlanden zoals Guinee en Liberia komen. Het levenspeil is daar hoger en kapitaalkrachtiger.

Strategie

In het regenseizoen (mei/oktober) is men druk bezig met landbouwactiviteiten en is het geen geschikte tijd om kleding te verkopen, in tegenstelling tot het droge seizoen. In het droge seizoen vallen ook alle feestdagen, zowel christelijk als islamitisch. Dan is er veel vraag bij met name de vrouwen naar de traditionele kleding De regentijd is derhalve geschikt voor massale productie in Dibiyya, die in de droge tijd met name voor de feestdagen verkocht kan worden.

Ondernemerskwaliteiten, ervaring en deskundigheid van de verantwoordelijke directeur

Mevr. Marion A Bangura is afkomstig uit Dibiyya en heeft een boetiek in Freetown. Zij is ontwerpster en ook coupeuse.Zij is vakbekwaam en kent de markt. Ze heeft de nodige ervaring in het inkopen van materialen, maar ook met de verkoop van kleding op markt en boetiek.De verkoop in Freetown zal worden geleid door haar volwassen dochter, een afgestudeerde mode-ontwerpster.

Locaties:

De sociale onderneming zal haar activiteiten uitvoeren in.

- Dibiyya

Het naai-atelier zal worden gehuisvest in 2 ruimtes van de voormalige gezondheidspost

De ruimte wordt hiervoor geschikt gemaakt door

- alle in Dibiyya aanwezige naaimachines daarheen te verplaatsen (Women in Action)

- schoonmaken en opruimen van de ruimte. (Dibiyya Farmers Asscoiation)

- plaatsen van tafels en stoelen (SUFNAN Investment Cie)

Personeel: 4 opleiders/productiemedewerk(st)ers

40 naaisters (partime)

- Barmoi Luma

Op de internationale markt van Barmoi Luma (een dorp aan de snelweg Freetown naar Kambia, ca 10km van Kambia) zal een winkel voor de verkoop van in Dibiyya gemaakte kleding worden ingericht.

Personeel: 3 werknemers (m/v) verkoop, 1 schoonmaker/bewaker.

- Freetown

De in Dibiyya gemaakte kleding zal in de boetiek van mrs. Marion A Bangura worden verkocht. De mode-ontwerpster zal de kleding ontwerpen, die dan in Dibiyya gemaakt zal worden.

Personeel: 3 werknemers (m/v) verkoop, 1 schoonmaker/bewaker

Machines

Bij Tools to Work te Teteringen is een aanvraag ingediend om ca 20 naaimachines ter beschikking te stellen en deze naar Sierra Leone te verzenden.Aangezien er geen electriciteit in Dibiyya aanwezig is, zijn de volgende machines aangevraagd

- 10 hand naaimachines

- 13 trap naaimachinesal dan niet voorzien van de mogelijkheid tot het borduren van de kleding (versiersels)

Daarnaast zijn 5 fietsen aangevraagd voor het interne transport tussen het naai-atelier Dibiyya en de winkels in Barmoi en Kambia.

Fasering.

Het ontbreekt de sociale onderneming aan kennis, ervaring en financiele middelen om de onderneming groots op te zetten. Dit zou onverantwoorde risico’s met zich mee brengen.

Fase 1: Opleidingsfase

Niemand van de medewerk(st)ers heeft voldoende kennis en ervaring heeft om als kledingmaker te werken. Mevr. Marion Bangura zal de medewerk(st)ers opleiden tot kleermaker zodat zij kleding met een eenvoudig ontwerp maar van voldoende kwaliteit kunnen maken op de naaimachines.

Duur 6 maanden.

Fase 2: Uitbreidingfase.

Afhankelijk van de resultaten van de opleidingsfase zal maximaal worden geproduceerd om fase 3 financieel mogelijk te maken.Ook zal samenwerking worden gezocht met andere organisaties, die over naaimachines beschikken, bv WESOFOD in Barmoi Luma.

Duur 1-2 jaar

Fase 3: Ontwerpfase

In Freetown is een zeer grote vraag naar traditionele kleding (man/vrouw) met mooie ontwerpen van zeer goede kwaliteit. Hiervoor zijn speciale dure machines nodig, die uit de winsten van fase 2 zullen worden aangeschaft. De modellen zullen dan in Freetown ontworpen worden en geproduceerd in Dibiyya en andere locaties. Deze modellen zullen dan in Freetown verkocht worden, naast de meer eenvoudige modellen.

Arbeidsvoorwaarden:

1. Dibiyya:

Afhankelijk van aantal beschikbare naaimachines zullen de werknemers parttime werken, zodat zij hun normale werkzaamheden kunnen blijven uitvoeren, zoals huishouding, lesgeven etc.We zullen starten met 40 vrouwen, die in deeltijd opgeleid zullen worden.Werk/lestijden: ochtend 8 - 12 uur, middag: 13 – 17 uurZij ontvangen tijdens de opleiding geen salaris, maar wel dagelijks een eenvoudige maaltijd.Na hun opleiding zullen de vrouwen vast aangesteld worden desgewenst in full-time of parttime tegen een salaris van Le 200.000 per maand full-time.

2 Barmoi Luma

De medewerkers ontvangen een provisie, afhankelijk van de verkoop

3 Freetown

In fase 1 en 2 ontvangen een provisie, afhankelijk van de verkoopIn fase 3 worden arbeidsvoorwaarden verder ingevuld.

Investeringen

De investeringen hebben betrekking op de inrichting van de productieruimte in Dibiyya en het inrichten van de winkels/kramen in Barmoi Luma, Kambia en Freetown.

Exploitatie

De exploitatiekosten hebben betrekking op personeelskosten (6 maanden) en de inkoop van stoffen, accessoires en overige materialen

Social Return on Investment (SROI) / winst

Dit is de impact die de onderneming heeft op het sociale leven van de gemeenschappen, waarin de onderneming opereert.

Levert de onderneming een meerwaarde op voor de samenleving.

De volgende indicatoren spelen hierbij een rol:

werkgelegenheid.

In Dibiyya is geen enkele industrie. De bevolking is aangewezen op het bewerken van hun eigen kleine akkertjes en leven van de opbrengst daarvan. ca 34 vrouwen en 6 onderwijzers krijgen nu een parttime baan en verdienen daarmee een inkomen voor hun levensonderhoud. Daarnaast hebben 6 vrouwen in de winkels een baan.

Algemeen.

Toen Dibiyya Development Project begon met haar activiteiten in Dibiyya was de bevolking apathisch en sterk gericht op als gemeenschap te overleven. De bouw van de lagere school, gezondheidspost, de waterput en de latrines hebben gezorgd voor een omslag in denken en handelen.

Meerwaarde voor de samenleving;

SUFNAN bewerkstelligt nu dat men ziet dat men het lot in eigen hand kan nemen en men de situatie kan verbeteren door gebruik te maken van de kennis en kansen, die geboden worden. SUFNAN zal kleine bedrijfjes (kleding, sieraden) oprichten en hun producten verkopen op de internationale markt in Barmoi, Kambia en Freetown.Schoolverlaters krijgen de mogelijkheid een vak te leren en inkomen te verdienen, hetgeen de gemeenschap ten goede komt. Voorkomt hangjongeren, criminaliteit etc.Door het inkomen uit de naai-atelier kunnen de onderwijzers zich beter op hun eigenlijke taak onderwijzen richten. Ze hoeven zich minder druk te maken op overleven en voedsel verwerven.

 

 

Meer Projecten >