Kippenboerderij

  

sociale onderneming

 

SUFNAN Kippen

 

PROJECTPLAN

dewit-IMGL5286 jpg

 

“het inrichten van een kippenboerderij voor

 

in

 

Dibiyya,

 

Kambia District,

 

Sierra Leone”

 

Een onderneming van

 

Dibiyya Development Project

 

Roosendaal

 

en

 

SUFNAN Investment Cie. Ltd.

 

Dibiyya

 

status: in voorbereiding

April 2014

1. Gegevens onderneming in Nederland
Naam organisatie / bedrijf of individu:                Dibiyya Development Project
Bezoekadres:                                                    Verweylaan 35
Postcode en plaats:                                          4707 LR Roosendaal
Telefoonnummer:                                             0165 542090
E-mail:                                                              
Website:                                                           www.dibiyya.nl
Naam contactpersoon:                                     Nanne J Visser
Rechtsvorm organisatie:                                  Stichting

 2. Gegevens onderneming in Sierra Leone

Naam onderneming:                                        SUFNAN Poultry Cie Ltd
Bezoekadres:                                                  24 Hill Street, Tower Hill
Postcode en plaats:                                        Freetown, Sierra Leone
Telefoonnummer:                                           00 232 76 744285
Plaats van de bedrijfsactiviteiten:                   Dibiyya, Kambia district, Sierra Leone
E-mail:                                                            
Aandeelhouder:                                              SUFNAN Investment Cie Ltd
manager:                                                        mr. Abu Bakarr Kamara , Dibiyya

Doelstellingen Stichting Dibiyya Development Project (SDDP) Nederland

SDDP stelt zich tot doel de armoede van de bewoners van de regio Dibiyya te verminderen door

 • - bewoners te organiseren in ontwikkelingstrajecten.
 • - werkgelegenheid te verbeteren
 • - het verhogen van kennis en bekwaamheden van de bewoners
 • - het realiseren van projecten om de welvaart en welzijn van de bewoners
 • duurzaam te verbeteren.

Dibiyya Development Project wil een oplossing bieden van de algemene socio-economische problemen in Dibiyya door het implementeren van ge-integreerde projecten op het gebied van plattelandsontwikkeling in nauwe samenwerking met enerzijds de dorpsgemeenschappen en anderzijds de plaatselijke overheden en ministeries.
Dibiyya Development Project wil tevens een bijdrage leveren aan de millennium doelstellingen.

SUFNAN Investment Cie. Ltd

 Is in 2011 opgericht door Dibiyya Development Project. Dibiyya Development Project kwam in de loop van 2010 tot de conclusie dat de humanitaire projecten afgebouwd en vervangen door commerciële activiteiten moeten worden, omdat 

 •  de meeste voorzieningen op gebied van onderwijs, gezondheid, water en sanitatie in Dibiyya reeds zijn aangebracht.
 • door de crisis in Europa het steeds moeilijker wordt voldoende fondsen te werven.
 • De extreme armoede wordt veroorzaakt door gebrek aan werkgelegenheid en inkomen.

SUFNAN Investment Cie Ltd. wil op professionele basis één of meerdere sociale ondernemingen inrichten en exploiteren voor de verdere ontwikkeling van de regio Dibiyya om: 

 • Werkgelegenheid en inkomen bieden aan de (armste) inwoners van Dibiyya en omstreken.
 • De voedselproductie ter plaatse te vergroten en te verbeteren
 • Aangaan van samenwerkingsverbanden met lokale organisaties
 • Het wegnemen resp. verminderen van de oorzaken van de jaarlijkse hongersnood en/of armoede voor de bewoners in de regio Dibiyya
 • Humanitaire projecten financieren uit de winst van de ondernemingen, voorlopig uitbreiding van de bestaande bedrijven.

 Als eerste activiteit is SUFNAN in 2011 gestart met het oprichten van een boerderij voor de productie van rijst en andere gewassen in regio Dibiyya, Kambia District Sierra Leone. Dit agrarisch bedrijf biedt thans 15 mensen vast werk en ca 200 mensen seizoenswerk.

projecten die tot nu toe zijn uitgevoerd door SUFNAN

Projecten:

Status:

Landbouw Rijst

Ingevoerd februari 2011, gestopt 2014

Optiek Zainah

Ingevoerd december 2013

Naai-atelier Women in Action

Ingevoerd december 2013

 

KIP in Sierra Leone

In de Sierra Leonese dieet speelt kippenvlees, dat rijk is aan proteine, vetten, mineralen en vitaminen een belangrijke rol. Het is een goedkope voedingsbron voor arme huishoudens, zeiken, ondervoede kinderen en kinderen onder 5 jaar.

De lokale kippen hebben een hoge sterftecijfer vanwege de slechte omstandigheden waaronder de kippen gehouden worden. Dit kan voorkomen worden, als de lokale bevolking getraind wordt en voorzien wordt van het noodzakelijke gereedschap om kippen op verantwoorde, duurzame wijze te houden. Veel kippen in Sierra Leone sterven aan Newcastle Disease ND (een paramyxovirus)

In plattelandsgebieden worden kippen worden veelal gehouden in kleine kooien, die door de families zelf in elkaar getimmerd zijn met lokaal hout uit het bos voorzien van een bladerdak, maar ook kartonnen dozen, manden etcs. Vaak liggen deze achter het huis.

Ook lopen kippen vrij rond in het dorp. Vaak worden ze aangereden door brommers, gevangen door roofdieren/vogels of lopen ziektes op, zoals Newcastle Disease. Een aantal kippenziektes zijn overdraagbaar naar mensen, waardoor kleine kinderen zeer kwetsbaar zijn door de loslopende kippen. De kinderen gebruiken de uitwerpselen soms als speelgoed. 

Probleemstelling:

 De gevolgen van de burgeroorlog zijn voor veel vrouwen in Dibiyya nog duidelijk merkbaar. Kambia District heeft vreselijk te lijden gehad onder de moordpartijen tijdens de oorlog. Vele vrouwen zijn getraumatiseerd. Zij hebben toen veelal hun echtgenoot verloren en zijn met hun kinderen moeten vluchten naar de vluchtelingenkampen in o.a. Guinee. Na de burgeroorlog keerden zij met hun kinderen naar hun dorpen terug en proberen ze hun leven weer op te pakken.

 De armoede in de dorpen is extreem. Op kleine akkertjes proberen de gezinnen voldoende rijst en andere gewassen te telen om het hele jaar eten te hebben. Er blijft weinig over om te verkopen. Vaak is men gebonden door leningen aan handelaren en opkopers. Buiten het werk op de eigen akker is er geen werkgelegenheid en kan zij geen inkomen verwerven om kleding te kopen, schoolgeld voor hun kinderen te betalen etc. etc

Vele scholen zijn in de burgeroorlog vernietigd, waardoor een hele generatie geen onderwijs heeft gekregen. (95% van de bevolking is analfabeet, voornamelijk vrouwen)

 De cholera epidemie van 2013 heeft vele gezinnen zwaar getroffen, velen zijn omgekomen vooral kostwinners. Hierdoor zijn de vrouwen genoodzaakt zowel hun huishouden te doen, maar ook te werken op het land om voedsel voor hun gezin te verbouwen. Zij zijn niet in staat geld te verdienen om bv hun kinderen naar school te sturen, medicijnen aan te schaffen, etc. 2 medewerkers van onze rijstonderneming zijn door cholera gestorven, waardoor hun families het zeer zwaar hebben zonder kostwinner.

In 2013 heeft SUFNAN besloten het telen van rijst stop te zetten. Door de klimaatverandering, die ook in Sierra Leone voelbaar is, treden steeds meer extreme regens op en ook op een later tijdstip dan gewoonlijk, zelfs nog in november, de droge tijd. Hierdoor zijn onze rijstaanplant grotendeels weggespoeld en was de rijstopbrengst gering. Daarenboven is de import van rijst vanuit China in Sierra Leone sterk gestegen en zijn de prijzen van de chineses rijst zeer laag. SUFNAN, maar ook vele andere rijstboeren vinden het onverantwoord nog verder te gaan met rijstbouw. Hierdoor zijn vele werkloos geworden. Er zijn geen sociale voorzieneing zoals WW, dus velen zitten zonder inkomen. In veel dorpen zoals boven is aangegeven is geen enkele manier voor vrouwen om geld te verdienen.

Het initiatief

De lokale autoriteiten in Kambia, districtshoofdplaats heeft SUFNAN gevraagd werkgelegenheid te creëren voor de cholera getroffen families. De dorpsraden in Dibiyya en omliggende dorpen heeft toegezegd alle hulp te verlenen bij het tot stand brengen van deze bedrijven. Zij verzochten ons een bedrijf in te richten voor het houden van kippen, koeien en het telen van mais. Ze vroegen ons de armste families, mist geschikt, in aanmerking te laten komen voor een baan bij deze bedrijven

In samenwerking met A. Bangura eigenaar van een kippenboerderij in Grafton heeft SUFNAN een plan uitgewerkt een kippenboerderij starten waarin ook de lokale arme vrouwen een inkomen kunnen verwerven. Gezien de steeds groeiende vraag naar kip in Sierra Leone en de goede samenwerking met kippenboerderij in Grafton heeft SUFNAN besloten een kippenboerderij op te richten. Daarnaast zal ten behoeve van de getroffen families een programma opzetten, waarbij vrouwen geleerd worden kippen te houden en te verkopen. Zowel kippen als koeien eten mais. De kippen de mais kolven en de koeien gehakte maïsstengels.

Hieruit is het idee ontstaan om de rijstboerderij te transformeren in een mais boerderij. Het benodigde land, de machines en de werkers zijn aanwezig.

Doel van het initiatief:

De sociale onderneming wil op professionele basis een kippenboerderij inrichten en exploiteren om 

 •  Werkgelegenheid en inkomen te bieden aan door cholera getroffen families van Dibiyya .
 •  Het wegnemen resp. verminderen van de oorzaken van de armoede van de bewoners in de regio Dibiyya

Doelstelling korte termijn:

 • Opleiden en trainen van vrouwen in het houden en verkopen van kippen
 • inrichten van een kippenboerderij in regio Dibiyya
 • Opleiden en trainen van de werknemers van SUFNAN

 Dit project bestaat uit de volgende onderdelen: 

1.Opleiden en trainen van vrouwen in het houden en verkopen van kippen

Met dit initiatief worden kansen gecreëerd en arbeidsplaatsen ingericht voor de inwoners van de regio Dibiyya. Met de resultaten van de onderneming kunnen weer nieuwe initiatieven ontwikkeld worden.

opleidingen

Alle mensen, die voor SUFNAN Poultry gaan werken zullen een training ontvangen. Zoals eerder is aangegeven zullen we 7 vrouwen trainen in het houden, verzorgen en verkopen van kippen volgens de laatste inzichten

De focus van de training ligt op 

 •  hygiene
 •  huisvesting
 •  voeding
 •  vaccinatie
 •  dierenwelzijn
 •  slacht
 •  verkoop

 Training vindt plaats op de kippenboerderij in Grafton en duurt 2 weken. Reis- verblijfkosten en de training zelf wordt betaald door SUFNAN Poultry. Na afloop ontvangt iedere deelneemster bij goed gevolg een certificaat. Na afloop van de training ontvangt ieder deelneemster 150 eendagskuikens (haantjes) tegen kostprijs De bedoeling is dat zij de kuikens laten opgroeien, slachten en het vlees verkopen in de eigen gemeenschap.

Naast de kuikens ontvangen ze: 

 •  een hoeveelheid mais als voedsel
 •  een kippenhok
 •  zonodig medicijnen voor de kippen

tegen gereduceerde prijs als voorschot.

Aantal kuikens

De deelneemster houdt de kuikens 15-20 dagen in het kippenhok, voorziet ze van voedsel en zo nodig medicijnen, slacht ze en verkoopt het vlees. Ook bestaat de mogelijkheid om de kuikens 6-8 weken te houden en ze dan als volwassen kip op de lokale markt te verkopen tegen een hogere prijs. Met de opbrengst van de kip en/of vlees schaft ze bij SUFNAN weer nieuwe eendagskuikens aan en lost daarmee het renteloze voorschot (geleidelijk) af. Dit is te vergelijken met een microcrediet systeem.

Kosten

De totale kosten voor de training, materialen, voedsel en vaccinatie bedragen voor de 7 deelneemsters €2.050 of per persoon €300,00 als voorschot 

Omschrijving

Kosten €

Reiskosten training

150

Verblijfkosten

500

750 eendaagskuikens

750

Voedsel

150

medicijnen

200

7 x Kippenhok

300

Totaal

2.050

Selectie van de vrouwen. 

Naast de 2 door cholera getroffen families hebben we vrouwen van de armste families uit Dibiyya gevraagd aan de training deel te nemen, mits geschikt. De vrouwen hebben moeite in hun levensonderhoud te voorzien en het schoolgeld van hun kinderen te betalen. Hiermede willen we hun en hun kinderen een toekomst bieden. We hebben alle vertrouwen dat zij de training met goed gevolg kunnen afronden, het geleerde in praktijk kunnen brengen en het voorschot zullen kunnen terugbetalen.

Deelneemster aan dit kredietsysteem zijn de dames 

 •  Amada Kamara
 •  Fatmata Turay
 •  Aminata Sesay
 •  Haja Bangura
 •  Nog 3 aan te wijzen vrouwen

Indien deze formule succesvol blijkt te zijn, zullen wederom 7 vrouwen uit Dibiyya en/of de omliggende dorpen worden opgeleid door SUFNAN, maar dan in de eigen kippenboerdij. Voorkomen wordt dat de vrouwen elkaar concurrentie gaan aandoen. Eventueel zal de formule worden aangepast aan de opgedane ervaringen. 

Prognose

Naar verwachting zal 7 x per jaar de vrouwen nieuwe kuikens bij SUFNAN bestellen, uitgaande dat zij de kuikens tot volwassen kip zullen laten opgroeien. Na aftrek van verlies door sterfte, eigen gebruik zullen ca 7.500 kippen gehouden en verkocht kunnen worden.

Kostprijs per kip ca                  €1,50

verkoopwaarde per kip             €2,50

winst                                        €1,00

winst per vrouw                €1.000,00

terugbetaling voorschot ca €100 per jaar per vrouw

Policy

De vrouwen zullen zelfstandig werkzaam zijn en voor eigen rekening. Zij worden desgewenst ge-adviseerd door Sufnan Poultry. Regelmatig zal SUFNAN Poultry wel bijeenkomsten organiseren om problemen te bespreken, adviezen te geven en trainingen organiseren.

2. Modern ingerichte Kippenboerderij

 De laatste jaren hebben eieren en kippenvlees deel gaan vormen aan het dagelijkse dieet in vele delen van Sierra Leone, vooral het noordelijke en westelijke provincies inc. De hoofdstad Freetown. In geheel Afrika worden kippen sinds mensenheugenis gehouden door de dorpsgemeenschappen. ca 75% van de totale Sierra Leonese kippen worden op deze wijze gehouden. Voor de dorpsgemeenschappen vormt de primitieve wijze een belangrijke bijdrage aan voedselzekerheid, armoede bestrijding en gelijkheid van man en vrouw. 

Kippenvlees vormt steeds meer een belangrijk onderdeel van de dagelijks voedsel in Sierra Leone, maar de productiewijze is te primitief en te weinig ontwikkeld. Sterfte onder de kippen is daardoor groot, waardoor 95% van de vraag naar kippenvlees, eieren ingevoerd moet worden. Op lokale markten is de vraag naar kipproducten groot, de import kan daaraan niet voldoen. De vraag naar kip, vooral in de stedelijke gebieden neemt steeds verder toe ondanks de hogere prijzen. Het aanbod daarentegen is ontoereikend met een te klein aanbieders, producenten.

Vele locale kippenboeren zijn afhankelijk van handelaren, die de kippen aankopen voor de stedelijke gebieden. De dorpsgemeenschappen houden kippen, niet om zelf te eten, maar voor prestige en aanzien, zoals bij hoog bezoek en feestdagen. Dan wordt er een feestmaal met kip opgediend.

SUFNAN investment Cie Ltd wil om die redenen een modern uitgeruste kippenboerderij starten. 

 •  creeeren van werkgelegenheid voor inwoners van de regio Dibiyya
 •  opleiden en trainen van werkneem(st)ers
 •  voldoen aan de toenemende vraag van kwalitatief goede kipproducten
 •  winst te maken om verdere ontwikkelingen in Dibiyya mogelijk te maken.

Structuur van de onderneming

De sociale onderneming SUFNAN Poultry zal officieel worden geregistreerd als zelfstandige onderneming onder Business Registration Act naar Sierra Leonees recht.

Aandeelhouders:              SUFNAN investment Cie Ltd.

Dagelijkse leiding:            Abu Bakarr Kamara

beleid :                             SUFNAN Investment Cie Ltd.

SUFNAN Investment Cie Ltd is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en exploitatie.

Elk bedrijf vormt een zelfstandige onderneming met een eigen deskundige manager mr. Abu Bakarr Kamara .

SUFNAN Investment Cie Ltd is de eigenaar van het bedrijf.

De onderneming moeten rendabel zijn ivm continuïteit van de onderneming. Opbrengsten blijven in die onderneming om uitbreiding etc mogelijk te maken, ze vloeien vooralsnog niet terug naar Sufnan. De onderneming zullen wel aan Sufnan een managementvergoeding betalen voor het salaris van Suffian Badara, die het algemene toezicht heeft en rapporteert aan Dibiyya Development project, Nederland.

Training

In samenwerking met Bangura Chicken in Grafton worden een vijftal medewerkers opgeleid in het houden en verzorgen van kippen

De training duurt 2 weken en heeft betrekking op: 

 •  hygiene
 •  voeding
 •  vaccinatie
 •  dierenwelzijn
 •  slacht

Na afloop van de training ontvangen de werknemers een certificaat voor het goed gevolgd hebben van de training

De manager zal getraind worden in 

 •  farm management
 •  verkoop
 •  boekhouding
 •  werkplan
 •  dierenwelzijn

Medewerkers

Op de kippenboerderij zullen de volgende medewerkers worden aangesteld

Werk               Naam                                Salaris per maand

Manager          Abu Bakarr Kamara                € 60

Verkoper                                                         - 50

Bewaker/schoonmaker                                  - 35

Nog nader aan te wijzen medewerkers         - 45

Gebouwen.

Voor het houden van kippen en kuikens is een modern uitgerust gebouw noodzakelijk om kwalitatief goede producten te kunnen leveren. Ook moet een veilig toegang gemaakt worden om ziektes ed te weren. Alleen werknemers hebben toegang tot het gebouw en bij het gebouw ingaan zullen ze zich moeten ontsmetten.

Afmeting: 20x20m

Voor electriciteit zal een dieselgenerator worden aangeschaft, met name de broedmachines voor de kuikens

Voor de manager en zijn familie zal een huis worden gebouwd. Voor de werknemers zal een schuurhut worden gebouwd.

Productie

In het gebouw van de kippenboerderij zullen ca 1.000 leghennen en een aantal hanen gehouden worden. De medewerkers verzorgen de kippen en kuikens conform het werkplan. Gestreefd wordt om maandelijks ca 1000 eensdagskuikens te krijgen voor het thuisprogramma (zie onder 1) en ca 500 kuikens voor de kippenboerderij.

Medicijnen

Alle kippen, kuikens en hanen zullen volgens een inentingschema worden gevaccineerd. Daarna krijgen de dieren medicijnen bij ziekte of uit preventie.

Voeding

De dieren zullen naast mais uit eigen bedrijf speciaal kippenvoer krijgen volgens een voedingsschema, zodat goede kippen/kuikens worden geproduceerd.

Onderhoud en hygiene

Bijzonder aandacht zal worden besteed aan onderhoud en hygiene van gebouwen en materialen, zodat ziektes voorkomen worden. Periodiek zal het gebouw en alle materialen met een desinfectant worden ontsmet.

Ziektes

In geval van ziektes wordt de veearts van het ministerie van landbouw te Kambia ingeschakeld. De manager wordt evrplicht alle maatregelen te treffen om ziektes of uitbreiding daarvan te voorkomen door vaccinaties, toedienen van medicijnen en in acht nemen van dierenwelzijn.

Beveiliging

Naast alle hygiene maatregelen in het kippengebouw zal dagelijks na werktijd een bewaker aanwezig zijn om toegang tot het gebouw door onbevoegden te voorkomen. Na werktijd zal ook een werknemer beschikbaar zijn voor calamiteiten.

Verkoop 

Een medewerker zal worden belast met de verkoop van kippen aan handelaren, opkopers lokale markten etc. Er zal een systeem worden opgezet voor verkoop van eieren en kippen.

Planning

Omschrijving

Periode

Mais productie

Juni 2014, december 2014

Training manager

September 2014

               Vrouwen

Oktober 2014

               Medewerkers

Oktober 2014

Stal         bouw

September 2014

               inrichting

Oktober 2014

Kippen installeren

November 2014

In bedrijf

December 2014

Budget

Item

 

Training vrouwen

 

2.050

               Medewerkers

 

500

               Manager

 

250

Gebouw

 

3.500

Huis en schuurhut

 

2.500

Kippen          

 

1.500

Voedsel dieren

 

1.000

Vaccinaties

 

250

Ontsmettingsmiddelen

 

100

Generator

 

1.000

Diesel voor generator

 

1.000

Onderhoud

 

2.000

Salarissen

 

4.000

Veearts

 

1.000

Management fee SUFNAN Inv.

S Badara

500

Belasting/registraties

 

400

Totaal

 

21.550

Exploitatie Jaarbasis

Item

 

Training medewerkers/Manager

 

1.000

Voedsel dieren

 

1.000

Vaccinaties

 

250

Ontsmettingsmiddelen

 

100

Diesel voor generator

 

1.000

Onderhoud

 

2.000

Salarissen

 

4.000

Veearts

 

1.000

Afschrijving

 

1.000

Management

 

500

Belastingen

 

400

Totaal

 

12.250

 

 

 

Meer Projecten >